Home

แผนผังโครงสร้างหลักสูตรวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

 

ผลงานตัวอย่างคลิปสื่อการสอน

นิทานหนูน้อยหมวกแดงประกอบการกิจกรรมการสอนวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้น ป.2

นิทานมดกับตั๊กแตนประกอบการกิจกรรมการสอนเรื่องอัลกอริทึม ชั้นป.1