หน้าแรก

อาหาร

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อมูลน่าเชื่อถือ

สื่อวิทยาการคำนวยป.4 หน่วยที่ 2

แบบฝึกหัด


กิจกรรม Google Santa


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่องกล่องเก็บไข่ (Egg Packaging)

ชั่วโมงที่ 1


เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

แบ่งปันความรู้

..

คลิปสอนภาษาอังกฤษ Eng24 จาก สพฐ.

ศึกษาเพิ่มเติมที่

Eng24 Channel