ส่งงานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4 และ ป.6

ส่งงานนักเรียนชั้น ป.6/1

Made with Padlet

ส่งงานชั้น ป.6/2

Made with Padlet

ส่งงาน ป.6/3

Made with Padlet

ส่งงาน ป.6/4

Made with Padlet

ส่งงาน ป.6/5

Made with Padlet

ส่งงาน ป.6/6

Made with Padlet

ส่งงาน ป.6/7

Made with Padlet

ส่งงาน ป.6/8

Made with Padlet

ส่งงาน ป.6/9

Made with Padlet

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *