ส่งงานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.4 และ ป.5

             ส่งงานชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                                 ห้องกิจกรรม

                       ป.4/1

Made with Padlet

 

                        ป.4/2

Made with Padlet

                        ป.4/3 

Made with Padlet

                     ป.4/8 

Made with Padlet

 


            ส่งงานชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                             ห้องกิจกรรม

                                                                ป.5/1 

Made with Padlet

                                                          ป.5/2

Made with Padlet

                                                       ป.5/3

Made with Padlet

 ป.5/4

Made with Padlet

 ป.5/5

Made with Padlet

   ป.5/6

Made with Padlet

                                                     ป.5/7

Made with Padlet

                                                           ป.5/8

Made with Padlet

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *