ห้องเรียน ป.4

เนื้อหาบทเรียนเรื่องอย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจข่าว
วันอังคารที่ 20.7.64

ใบกิจกรรมเรื่อง อย่าเชื่อ ข่าวลวง
คำชี้แจง ให้นักเรียนกดคลิกไปที่ รูปภาพเพื่อทำข้อสอบ

ใบกิจกรรมที่ อย่าเชื่อข่าวลวง

ใบกิจกรรมย้อนหลัง

กิจกรรมวันอังคารที่ 6 ก.ค.64