ห้องเรียน ป.5

บทเรียนประจำวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564

ใบกิจกรรมวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ใบกิจกรรมย้อนหลัง

ใบกิจกรรมย้อนหลังวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบการส่งงานกิจกรรมสอบเก็บคะแนน

https://bit.ly/3wLZM2N

งานครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

กิจกรรมช่วงเตรียมความพร้อม (นักเรียนจะทำหรือไม่ทำก็ได้)