หน้าแรก แบ่งปันความรู้

แบ่งปันความรู้

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116 from kroofon fon

คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน (ปรับปรุงใหม่) from kroofon fon

 

กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.) from kroofon fon

 

http://emagazine.ipst.ac.th/205/?p=2

แผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (การ์ดปริศนาคำทาย) สุนันทา โรงเรียนวัดสระแก้ว