งานเก่าห้องเรียนออนไลน์ ป.5

งานครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2564

งานครั้งที่ 2 ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

คลิกที่ภาพเพื่อทำข้อสอบ

งานครั้งที่ 3และ4 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

งานครั้งที่ 5 วันที่ 3 สิงหาคม 2564 กิจกรรม url ที่น่าเชื่อถือ

งานครั้งที่ ุ6 วันที่ 10 กรกฎาคม 2564