วิทย์พลังสิบ

วงจรชีวิตของผีเสื้อ

ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมวงจรชีวิตของผีเสื้อ โดยคลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อเข้าไปเขียนโปรแกรม

ส่งงานวิทยาศาสตร์พลังสิบ

 

สร้างขึ้นด้วย Padlet

 

คลิปนำเสนอผลงาน

App ที่ใช่ Style ที่ชอบ