ห้องความรู้ ป.4

มาเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Scratch

วิธีการเขียนโปรแกรม Scratch บนโทรศัพท์มือถือ

คลิปสอนย้อนหลัง

สร้างขึ้นด้วย Padlet