เนื้อหาบทเรียน ป.4

สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 วิชาเทคโนโลยี

แบบฝึกหัดบทที่ 7

บทที่ 7 ชาร์ต ชาร์ต ชาร์ต

บทที่ 6 บางแสน แสนสุข (การสร้างทางเลือก)

แบบฝึกหัดบทที่ 6 หน้าที่ 31-35

กิจกรรมประจำสัปดาห์ แบบฝึกหัดบทที่ 3 หน้าที่ 14-17

กิจกรรมประจำสัปดาห์ แบบฝึกหัดที่ 3.1 ข้อ 1

คลิปอธิบายแบบฝึกหัด 2.1

แบบฝึกหัดบทที่ 2 ข้อ 2.1 หน้าที่ 11-12

เนื้อหาบทเรียนบทที่ 9 บั้งไฟบุพชาติ

ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดบทที่ 9 หน้าที่ 54,55,56