ใบกิจกรรม

ส่งกิจกรรมผังงานที่ Padlet

สร้างขึ้นด้วย Padlet

รหัสลับสู่เป้าหมาย
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกปุ่มสีคนละ 1 สี เท่านั้น