ใบกิจกรรม

โครงงาน เรียนรู้สคริปต์เกม Scratch สู่การสร้างเกม

เลือกห้องเรียน

กิจกรรมภาคเรียนที่ 2

 

สร้างขึ้นด้วย Padlet

 

กิจกรรมภาคเรียนที่ 2

คำสั่งสร้างเกม


ศึกษาเกมค้างคาวกินกล้วย

กิจกรรมศึกษาค้างคาวกินกล้วย

ส่งกิจกรรมผังงานที่ Padlet

สร้างขึ้นด้วย Padlet

รหัสลับสู่เป้าหมาย
คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกปุ่มสีคนละ 1 สี เท่านั้น